Conferència Catalana

Indicatiu Freqüència Subtó Mode Tipus
EA3HKB-L 29285 88,5 FM/N SIMPLEX
ED3YAB-R 29610 123 FM/N SIMPLEX
ED3YAB-L 50900 123 FM/N SIMPLEX
EA3URC-L 144512,5 88,5 FM/N SIMPLEX
ED3ZAH-L 144537,5 88,5 FM/N SIMPLEX
EA3GKP-L 144612,5 88,5 FM/N SIMPLEX
ED3ZAR-L 144637,5 123 FM/N SIMPLEX
ED3ZAH-L 144662,5 88,5 FM/W SIMPLEX
ED3YAY-R 144700 88,5 FM/W SIMPLEX
EA3RDG-L 144712,5 DMR 1714 DMR SIMPLEX
ED3YAU-L 144725 123 FM/W SIMPLEX
EB3AM-L 144825 123 FM/W SIMPLEX
EA3CFQ-L 144900 123 FM/W SIMPLEX
EA3RCA-L 145250 88,5 FM/W SIMPLEX
ED3YAI-R 145612,5 123 FM/N DUPLEX
ED3YAG-R 145750 123 FM/W DUPLEX
ED3YAV-R 438750 123 FM/W DUPLEX
EA3RCA-R 439025 88,5 FM/W DUPLEX
ED3YAB-R 439250 88,5 FM/W DUPLEX
EA3URC-R 439712,5 123 FM/W SIMPLEX
EA3KY-R 439725 88,5 FM/N SIMPLEX
EA3WR-L 439875 123 FM/W SIMPLEX
ED3YAH-L 439887,5 123 FM/N SIMPLEX
ED3YAQ-L 439900 123 FM/N SIMPLEX
EA3ANS-L 439925 88,5 FM/W SIMPLEX
EA3RDG-R 439950 123 FM/W SIMPLEX